Activeren HTTPS Vacature Portaal

Met de stijgende vraag naar meer beveiliging van persoons gegevens is het CATS vacature portaal nu standaard voorzien van encryptie. Dit betekend dat zodra een kandidaat solliciteert op een vacature ook alle sollicitatie gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden. De url van het vacature portaal begint dan ook met https:// in plaats van http://

 https portaal

Indien er bij het vacature portaal gekozen is voor "Aangepast Design", bijvoorbeeld omdat deze volledig is geïntegreerd met je website dan bestaat ook de mogelijkheid om de ecncryptie uit te zetten. Dit kan handig zijn als je eigen website bijvoorbeeld geen gebruik maakt van een beveiligde verbinding en je geen beveiligde elementen wil combineren met onbeveiligde elementen.

Om de beveiligde verbinding te activeren/deactiveren dient een gebruiker met "site administrator" rechten de volgende actie uit te voeren;

1. Klik op "Portaal" en scroll naar beneden. Klik nu vervolgens op "Aangepast Design".
2. Scroll naar beneden en klik op de knop "Activeer https encryptie". activeer https portaal
3. De beveiligde verbinding is nu actief.  

Tip: Indien er gebruik wordt gemaakt van meerdere vacature portalen kan per portaal worden aangegeven of de https encryptie wel/niet actief dient te zijn.

 

Feedback and Knowledge Base